نویسنده = محمد مهدی خطیب
تکوین ساختاری روند شمال‌باختری - جنوب‌خاوری در منطقه همت‌آباد - خاور ایران

دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 108-122

10.48308/esrj.2023.101386

ابراهیم غلامی؛ محمد مهدی خطیب؛ محسن کریمی دهکردی


محاسبه‌ نرخ کوتاه‌شدگی با تحلیل هندسی- جنبشی دوپشته‌های خونیک (بخش شمالی زمین‌درز سیستان)

دوره 8، شماره 3، شهریور 1396، صفحه 105-118

رضوانه حمیدی؛ محمودرضا هیهات؛ محمدمهدی خطیب


برآورد پارامترهای دینامیکی زمین‌ لرزه‌ها و نرخ گشتاور ژئودتیک در جنوب و باختر بلوک لوت، خاور ایران

دوره 8، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 19-34

احمد رشیدی؛ محمدمهدی خطیب؛ یحیی جمور؛ سیدمرتضی موسوی؛ مجید نعمتی