کلیدواژه‌ها = ایران مرکزی
تعداد مقالات: 8
1. ساختارهای زمین شناسی و نقش آنها در کنترل کانی سازی در محدوده معدنی سرب و روی بهرامتاج، یزد، ایران مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

کاظم قلی زاده؛ ایرج رساء؛ محمد یزدی؛ ماریا بونی


2. محیط رسوبی و واکنش‌های دیاژنتیکی انجام شده بین نهشته‌های تبخیری - کربناته ژوراسیک پسین پهنه راور، جنوب بلوک طبس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

نرگس عدالتی منش؛ ساسان باقری؛ محمد حسین آدابی؛ مصطفی قماشی؛ محمد بومری


3. دیاژنز و کانی شناسی اولیه سنگ‌های آهکی ژوراسیک فوقانی در بلوک طبس

دوره 11، شماره 1، بهار 1399، صفحه 47-71

10.29252/esrj.11.1.47

سیده نرگس عدالتی منش؛ ساسان باقری؛ محمد حسین آدابی؛ مصطفی قماشی؛ محمد بومری


4. فرامینیفرای بنتیک هیالین فاقد پیچش سازند قم در ناحیه الگو، شمال ایران مرکزی

دوره 7، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 126-148

جهانبخش دانشیان؛ لیلا رمضانی دانا


5. ترازیابی زبانه های پرفشار سیبری هنگام رخداد سرماهای بحرانی در ایران مرکزی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 117-129

غلامرضا براتی؛ محمود احمدی؛ ابراهیم میرزایی؛ محمد بیتار


6. شار رطوبت سنگین ترین بارندگی زمستانی در ایران مرکزی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 60-70

غلامرضا براتی؛ محمد مرادی؛ قربان صابر


7. ویژگی‌های فیزیکی- شیمیایی، نسبت ایزوتوپی گوگرد و منبع سیال در ذخیره مس- طلای کالچویه، ایران مرکزی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 75-96

مریم قربان کهریزسنگی؛ سعید علیرضایی؛ هوشنگ اسدی هارونی