کلیدواژه‌ها = زیست چینه‌نگاری
تعداد مقالات: 3
1. زیست‌ چینه‌نگاری ماکروفسیل‌های گیاهی سازند هجدک منطقه چاه-رخنه، جنوب‌غرب طبس و تحلیل آب و هوای دیرینه

دوره 11، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 89-112

10.29252/esrj.11.3.89

اکرم مهدیزاده؛ فاطمه واعظ جوادی؛ علیرضا عاشوری؛ عباس قادری


3. زیست چینه نگاری و تعیین عمق دیرینه سازند گورپی در برش تاقدیس سلطان

دوره 8، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 137-152

قمرناز دارابی؛ ایرج مغفوری مقدم؛ عباس صادقی؛ بیژن یوسفی یگانه