کلیدواژه‌ها = GIS
تحلیل خصوصیات هیدروژئومورفیک زیرحوضه‌ها در حساسیت فرسایش‌پذیری خاک (مطالعه موردی: حوضه آبریز الندچای، شمال غرب ایران)

دوره 14، شماره 3، 1402، صفحه 112-131

10.48308/esrj.2023.103507

توحید رحیم پور؛ محمدحسین رضائی مقدم؛ سیداسداله حجازی؛ خلیل ولیزاده کامران


مکان‌یابی محل‌های مناسب تغذیه مصنوعی آبخوان دشت شریف آباد قم با تأکید بر ویژگی‌های هیدروژئومرفولوژیکی منطقه

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 100-116

10.48308/esrj.2022.100768

امیر رضا صادقی؛ سید موسی حسینی؛ مجتبی یمانی؛ منصور جعفر-بیگلو


تحلیل فضایی عرصه‌های مناسب جهت تغذیه مصنوعی بر پایه مدل FUZZY-AHP (مطالعه موردی: محدوده مطالعاتی میناب)

دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 18-34

10.52547/esrj.10.4.18

محمد قاسمی؛ حوریه زحمتکش مارمی؛ نسیم قشقایی زاده؛ محمدرضا ایدون


شبیه‌سازی خطر سیلاب با استفاده از مدل اتومات سلولی بر پایه GIS و RS (مطالعه موردی: حوضه آبخیز لاویج‌رود)

دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 47-71

10.52547/esrj.10.2.47

حسن شعبانی نیا؛ صدرالدین متولی؛ غلامرضا جانباز قبادی؛ شهریار خالدی


تحلیل سطح‌بندی سکونتگاه‌های روستایی پیرامون شهراشترینان

دوره 5، شماره 3، مهر 1393، صفحه 71-82

مجید سعیدی راد؛ بیژن رحمانی؛ رحمت اله منشی زاده؛ مهسا جلالی


پهنه بندی سیلاب رودخانه زرینه رود با استفاده ازمدل هیدرولیکی HEC-RAS در محیط GIS

دوره 4، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 51-68

حسن لشکری؛ علی رشیدی؛ علی رضایی


ارزیابی میزان حساسیت به فرسایش گالی در منطقه بیجار

دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 1-14

رضا اسماعیلی؛ عیسی جوکار سرهنگی؛ روناک شوکتی


بررسی نقش عوامل ساختاری در ظهور چشمه‌های منطقه کارستی ایذه با استفاده از سنجش از دور و GIS

دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 16-32

زهرا بوسلیک؛ عباس چرچی؛ محمدرضا کشاورزی؛ زینب احمدنژاد


تهیه نقشه حساسیت زمین‌لغزش با استفاده از سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی در شمال شهر تهران

دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 63-78

حمیدرضا پورقاسمی؛ حمیدرضا مرادی؛ سید محمود فاطمی عقدا