کلیدواژه‌ها = GIS
مکان‌یابی محل‌های مناسب تغذیه مصنوعی آبخوان دشت شریف آباد قم با تأکید بر ویژگی‌های هیدروژئومرفولوژیکی منطقه

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 100-116

10.52547/esrj.13.1.100

امیر رضا صادقی؛ سید موسی حسینی؛ مجتبی یمانی؛ منصور جعفر-بیگلو


تحلیل فضایی عرصه‌های مناسب جهت تغذیه مصنوعی بر پایه مدل FUZZY-AHP (مطالعه موردی: محدوده مطالعاتی میناب)

دوره 10، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 18-34

10.52547/esrj.10.4.18

محمد قاسمی؛ حوریه زحمتکش مارمی؛ نسیم قشقایی زاده؛ محمدرضا ایدون


شبیه‌سازی خطر سیلاب با استفاده از مدل اتومات سلولی بر پایه GIS و RS (مطالعه موردی: حوضه آبخیز لاویج‌رود)

دوره 10، شماره 2، خرداد 1398، صفحه 47-71

10.52547/esrj.10.2.47

حسن شعبانی نیا؛ صدرالدین متولی؛ غلامرضا جانباز قبادی؛ شهریار خالدی


تحلیل سطح‌بندی سکونتگاه‌های روستایی پیرامون شهراشترینان

دوره 5، شماره 3، مهر 1393، صفحه 71-82

مجید سعیدی راد؛ بیژن رحمانی؛ رحمت اله منشی زاده؛ مهسا جلالی


پهنه بندی سیلاب رودخانه زرینه رود با استفاده ازمدل هیدرولیکی HEC-RAS در محیط GIS

دوره 4، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 51-68

حسن لشکری؛ علی رشیدی؛ علی رضایی


ارزیابی میزان حساسیت به فرسایش گالی در منطقه بیجار

دوره 3، شماره 3، تیر 1391، صفحه 1-14

رضا اسماعیلی؛ عیسی جوکار سرهنگی؛ روناک شوکتی


بررسی نقش عوامل ساختاری در ظهور چشمه‌های منطقه کارستی ایذه با استفاده از سنجش از دور و GIS

دوره 3، شماره 2، تیر 1391، صفحه 16-32

زهرا بوسلیک؛ عباس چرچی؛ محمدرضا کشاورزی؛ زینب احمدنژاد


تهیه نقشه حساسیت زمین‌لغزش با استفاده از سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی در شمال شهر تهران

دوره 3، شماره 2، تیر 1391، صفحه 63-78

حمیدرضا پورقاسمی؛ حمیدرضا مرادی؛ سید محمود فاطمی عقدا