نویسنده = مصطفی نادری
تاثیر نفت بر حضور نظامی امریکا در خلیج فارس

دوره 4، شماره 2، تیر 1392، صفحه 34-52

حمیدرضا محمدی؛ ایمان میکامه


ارزیابی پویایی گسل شکرآب (شمال بیرجند) بر مبنای شاخص های ریخت زمین ساختی

دوره 4، شماره 2، تیر 1392، صفحه 53-65

مهدی یوسفی؛ محمد مهدی خطیب؛ ابراهیم غلامی؛ سید مرتضی موسوی


رسم نقشه شکستگیهای ساختاری منطقه تکنار)ایران مرکزی( با استفاده از روشهای دورسنجی

دوره 4، شماره 2، تیر 1392، صفحه 66-75

عرفان حاجی؛ ماهیار سلطانی؛ بهنام رحیمی


بررسی ریز رخساره‌ها، فرایندهای دیاژنتیکی و محیط رسوبی سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس ریگ

دوره 4، شماره 2، تیر 1392، صفحه 76-94

امید کاکمم؛ محمدحسین آدابی؛ عباس صادقی؛ عباسعلی نیک اندیش


بایوستراتیگرافی سازند تیرگان در برش چینه شناسی مسی نو، غرب کپه داغ

دوره 4، شماره 2، تیر 1392، صفحه 95-108

فاطمه عباسی؛ عباس صادقی؛ محبوبه حسینی برزی؛ مسعود موسویان


اثر ترتیب مقیاس مکانی در مطالعات علوم زمین و محیطی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 17-36

ارشک حلی‌ساز؛ فهیمه بهرامی؛ سهراب استادهادی دهکردی


پهنه بندی سیلاب رودخانه زرینه رود با استفاده ازمدل هیدرولیکی HEC-RAS در محیط GIS

دوره 4، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 51-68

حسن لشکری؛ علی رشیدی؛ علی رضایی


طیف‌سنجی رامان و کاربرد آن در شناسایی دگرسانی‌های موجود در کانسارهای مسعباس‌آباد، شمال شرق شاهرود

دوره 4، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 69-83

لیلا صالحی؛ ایرج رساء؛ سعید علیرضایی؛ فاطمه مطرودی؛ سید حسن توسلی


پتروگرافی و ژئوشیمی سنگ‌های آتشفشانی پلیو-کواترنری منطقه ناسفنده، شمال شرق نهبندان (شرق ایرن)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 84-100

عصمت علی‌شاهی؛ محمد حسین زرین‌کوب؛ سید سعید محمدی


بررسی زمین‌شناسی و زمین‌شیمی برای ارائه مدلی جهت خاستگاه کانسار آهن گل‌گهر سیرجان

دوره 3، شماره 4، 1391، صفحه 1-14

منصوره شیرنوردشیرازی؛ ارسیا مقتدری؛ بهزاد حاج علیلو


ویژگی‌های بافتی دگرشکلی دینامیک در سنگ‌های دگرگونی ناحیه ماسال-شاندرمن (گیلان)

دوره 3، شماره 4، 1391، صفحه 15-28

فاطمه نوری؛ محمد لنکرانی؛ فریبرز مسعودی؛ سید محمد پورمعافی


بررسی کانی‌سازی پلی‌متال در روستای کورملا و قزل‌احمد شهرستان بستان‌آباد

دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 1-15

مهرناز نیک نظر؛ محسن مؤید؛ قادر حسین زاده


ارزیابی میزان حساسیت به فرسایش گالی در منطقه بیجار

دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 1-14

رضا اسماعیلی؛ عیسی جوکار سرهنگی؛ روناک شوکتی


تهیه نقشه فرسایش آبکندی با استفاده از فنون سنجش از دور (مطالعه موردی :منطقه لامرد استان فارس(

دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 15-27

اسدالله خورانی؛ احمد نوحه گر؛ ایوب کرمی؛ سید رشید فلاح شمسی؛ وحید موسوی


بررسی نقش عوامل ساختاری در ظهور چشمه‌های منطقه کارستی ایذه با استفاده از سنجش از دور و GIS

دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 16-32

زهرا بوسلیک؛ عباس چرچی؛ محمدرضا کشاورزی؛ زینب احمدنژاد