دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 38، بهار 1398 
7. تعیین حریم کمی رودخانه‌ی گاماسیاب، کرمانشاه

صفحه 104-121

10.29252/esrj.10.2.104

رویا پناهی؛ محمد مهدی حسین‌زاده؛ سمیه خالقی


9. بررسی ریخت‌شناسی بلورهای زیرکن‌ گرانیت‌گنایسی‌ آبادچی، شمال دریاچه سد زاینده‌رود

صفحه 134-147

فریبا ریاحی سامانی؛ ناهید شبانیان بروجنی؛ علیرضا داودیان دهکردی


14. خاستگاه ماگمایی کانه‌زایی Th-REE در کانسار سه‌چاهون براساس شواهد ژئوشیمیایی و داده‌های ایزوتوپی

صفحه 213-227

10.29252/esrj.10.2.213

غلامرضا میرزابابایی؛ محمد یزدی؛ محمد قنادی‌مراغه؛ مهرداد بهزادی؛ محمدرضا رضوانیان زاده