دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 38، خرداد 1398 (مقالات پژوهشی) 
تعیین حریم کمی رودخانه‌ی گاماسیاب، کرمانشاه

صفحه 104-121

10.52547/esrj.10.2.104

رویا پناهی؛ محمد مهدی حسین‌زاده؛ سمیه خالقی


خاستگاه ماگمایی کانه‌زایی Th-REE در کانسار سه‌چاهون براساس شواهد ژئوشیمیایی و داده‌های ایزوتوپی

صفحه 213-227

10.52547/esrj.10.2.213

غلامرضا میرزابابایی؛ محمد یزدی؛ محمد قنادی‌مراغه؛ مهرداد بهزادی؛ محمدرضا رضوانیان زاده