کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
تعداد مقالات: 6
1. نیل به توسعه پایدار از رهگذر گردشگری شهری مورد پژوهی: شهر زیرآب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1400

10.29252/esrj.2021.214180.0

دکتر اسماعیل قادری؛ سید سپهر اعرابی


2. ارزیابی خطر فرسایش خاک در حوزه آبخیز کسیلیان با مدل ایکونا و استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

حسین اسمعیلی قلزم؛ حسن احمدی؛ ابوالفضل معینی؛ بهارک معتمدوزیری


5. بررسی توسعه پایدار شهرستان اصفهان با استفاده از روش ردپای بوم شناختی

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 18-31

فرزانه ساسانپور؛ علی شماعی؛ سحر عصار