دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 31، شهریور 1396 
تاثیر نوسانات ماهانه دمای آب دریای مدیترانه بر نوسان ماهانه بارش‌های شمال‌غرب ایران

صفحه 28-41

میترا امینی؛ غلامرضا براتی؛ علیرضا شکیبا؛ محمد مرادی؛ مصطفی کرمپور


بررسی کارآیی دو روش داده محور در پیش‌بینی بارندگی ماهانه

صفحه 42-61

مسلم برجی حسن گاویار؛ علیرضا مقدم نیا؛ فرزانه ساجدی


زیست چینه نگاری و تعیین عمق دیرینه سازند گورپی در برش تاقدیس سلطان

صفحه 137-152

قمرناز دارابی؛ ایرج مغفوری مقدم؛ عباس صادقی؛ بیژن یوسفی یگانه