نویسنده = مصطفی نادری
تحلیل خطر زمین‌لغزش در استان گلستان با استفاده از تئوری دمپستر-شیفر (Dempster-Shafer)

دوره 1، شماره 3، 1389

حمیدرضا مرادی؛ مجید محمدی؛ حمیدرضا پورقاسمی؛ رئوف مصطفی‌زاده


محاسبه کرنش سه بعدی در پهنه برشی معدن قلعه‌زری (جنوب بیرجند)

دوره 1، شماره 2، 1389

راهله غضبانی؛ محمدمهدی خطیب؛ محمدحسین زرین‌کوب


کانی شناسی، پترولوژی سنگ منشأ و شرایط تشکیل کانسار اسکارن آهن ابوذر، شمال شرق سبزوار

دوره 1، شماره 2، 1389

محدثه پناهی شهری؛ محمد حسن کریم‌پور؛ محمد رضا حیدریان شهری؛ سعیده غلامی


زیست چینه نگاری سازندگچساران دربرش کوه شور، منطقه لار

دوره 1، شماره 1، 1389

زهرا رحمانی؛ حسین وزیری مقدم؛ عزیزاله طاهری؛ حسن امیری بختیار


بررسی آبخوان کارستی ادیو شمال شرق استان خوزستان

دوره 1، شماره 1، 1389

عباس چرچی؛ نصراله کلانتری؛ محمدرضا کشاورزی