موضوعات = جغرافیا
شناسایی و ردیابی کم‌ارتفاع‌های بریده موثر در بارش‌های سنگین ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1401

10.48308/esrj.2023.103188

شهرام لطفی قرانچای؛ علیرضا شکیبا؛ طیبه اکبری ازیرانی؛ آمنه دشت بزرگی؛ فاطمه ربانی


ارزیابی عملکرد داده‎های بازتحلیل ERA5 در تخمین بارش ایران و واکاوی فضایی رژیم بارشی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1402

10.48308/esrj.2024.232757.1191

سوسن حیدری؛ مصطفی کریمی احمدآباد؛ آذر بیرانوند


ظرفیت نهادی و توسعه پایدار منطقه‌ای (موردپژوهی: شهرستان‌های بجنورد و راز و جرگلان، استان خراسان شمالی)

دوره 14، شماره 4، 1402، صفحه 61-77

10.48308/esrj.2022.102411

خداکرم ملایی؛ لطفعلی کوزه گر کالجی؛ محمدتقی رضویان؛ جمیله توکلی نیا


تحلیل تطبیقی سازوکار بارش‌های پاییز و زمستان جنوب‌غرب ایران

دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 58-69

10.48308/esrj.2022.100930

مریم ثقفی؛ غلامرضا براتی؛ بهلول علیجانی؛ محمد مرادی


تحلیل و ارتقای تاب‌آوری شهرهای ساحلی در برابر مخاطرات ناشی از تغییر اقلیم (مطالعه موردی: شهر بابلسر)

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 117-134

10.48308/esrj.2022.101348

مبینا قلی نژاد؛ احمد پوراحمد؛ حسین حاتمی نژاد؛ طاهر صفرراد