موضوعات = جغرافیا
تحلیل تطبیقی ساز و کار بارش‌های پاییز و زمستان جنوب‌غرب کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 فروردین 1400

10.29252/esrj.2021.213454.0

مریم ثقفی؛ غلامرضا براتی؛ بهلول علیجانی؛ محمد مرادی


تبیین تأثیر شاخص‌های سرمایه اجتماعی اهالی محلی بر کارآفرینی گردشگری روستایی (مطالعه موردی: محور گردشگری سلطانیه- غار کتله‌خور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1400

10.29252/esrj.2021.222098.1036

ثریا رفیعی؛ رحمت اله منشی زاده؛ پگاه مرید سادات


سنجش و ارزیابی قابلیت‌های هم‌افزایی فضایی - اقتصادی مناطق کلان‌شهری مورد پژوهی: منطقه کلان‌شهری تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1400

10.29252/esrj.2021.221730.1029

سعید ضرغامی؛ جمیله توکلی نیا


مدلسازی انرژی شهری برای دستیابی به شهرهای خودبازآفرین: مطالعه موردی: کلانشهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1400

10.52547/esrj.2022.221896.1030

سهراب موذن


ارزیابی نحوه پراکنش آلودگی هوای خروجی از دودکشهای پالایشگاه نفت تبریز با استفاده از مدل AERMOD

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1400

10.52547/esrj.2022.224794.1085

برومند صلاحی؛ محمود بهروزی


واکاوی عوامل موثر بر بهبود سرمایه اجتماعی در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: بخش اسفندقه، شهرستان جیرفت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 فروردین 1401

10.52547/esrj.2022.220899.1010

ناصر شفیعی ثابت؛ فائزه ابراهیمی پور


ظرفیت نهادی و توسعه پایدار منطقه‌ای (موردپژوهی: شهرستان‌های بجنورد و راز و جرگلان، استان خراسان شمالی).

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1401

10.52547/esrj.2022.220519.1005

خداکرم ملایی؛ لطفعلی کوزه گر کالجی؛ محمدتقی رضویان؛ جمیله توکلی نیا


تحلیل و ارتقای تاب‌آوری شهرهای ساحلی در برابر مخاطرات ناشی از تغییر اقلیم (مطالعه موردی: شهر بابلسر)

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 117-134

10.52547/esrj.13.1.117

مبینا قلی نژاد؛ احمد پوراحمد؛ حسین حاتمی نژاد؛ طاهر صفرراد


زیست-سیاست و تأثیر آن بر جوامع اطراف هامون جازموریان

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 108-122

10.52547/esrj.12.4.108

مرتضی قورچی؛ سروش فرش‌چین


بررسی تغییرات خود همبستگی فضایی درون دهه‌ای پرفشار جنب حاره بر روی ایران طی سال‌های 1979 تا 2018

دوره 12، شماره 3، آذر 1400، صفحه 185-201

10.52547/esrj.12.3.185

محمود احمدی؛ عنایت اسدالهی؛ کبری شجاعی زاده؛ ناهید بازوند