نویسنده = مصطفی نادری
بررسی وضعیت پایداری حمل و نقل در شهر اسلام آباد غرب

دوره 5، شماره 2، تیر 1393، صفحه 11-26

رحیم بردی آنامراد نژاد؛ مهناز حسینی سیاه گلی؛ صفیه دامن باغ؛ محمد ابراهیمی


ارزیابی هویت محله‌های شهری با سنجش حس تعلّق به مکان (مطالعه موردی: محله چای بوئی شهر گنبد کاووس)

دوره 5، شماره 2، تیر 1393، صفحه 27-37

محمدتقی رضویان؛ عبدالحمید محمدی؛ مجتبی برغمدی؛ محمدکاظم شمس پویا


تحلیل تنش دیرین در امتداد گسل شمال تبریز

دوره 5، شماره 2، تیر 1393، صفحه 50-62

احد نوری مخوری؛ بهزاد زمانی؛ محسن مؤید


کاربرد داده‌های ریزکاو الکترونی در تعیین تیپ کانسار آهن خسروآباد، سنقر

دوره 5، شماره 2، تیر 1393، صفحه 63-74

سحر صمدی؛ ایرج رساء؛ محمد معانی جو


ویژگی‌های فیزیکی- شیمیایی، نسبت ایزوتوپی گوگرد و منبع سیال در ذخیره مس- طلای کالچویه، ایران مرکزی

دوره 5، شماره 2، تیر 1393، صفحه 75-96

مریم قربان کهریزسنگی؛ سعید علیرضایی؛ هوشنگ اسدی هارونی


فعالیت زمین ساخت نسبی برپایه شاخص های ریخت سنجی در جنوب باختری لنجان – اصفهان

دوره 5، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 33-49

انیس السادات خلیفه سلطانی؛ سید احمد علوی؛ محمد رضا قاسمی


بررسی همدید گرماهای فرین ایران بر پایه الگوهای ضخامت جو

دوره 5، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 63-75

اشرف اسدی؛ سید ابوالفضل مسعودیان


اثرات تغییرات پوشش زمین و کاربری اراضی بر فرسایش بادی و وقوع روزهای غبارآلود در منطقهی شهریار

دوره 5، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 76-88

محمد مهدی حسین زاده؛ غلامرضا براتی؛ زهرا صابر نیا


برکشند توفان در خلیج فارس

دوره 4، شماره 4، آبان 1392، صفحه 14-26

محمدرضا خلیل آبادی؛ همت الله رورده؛ محمد اکبری نسب


پردازش داده‌های ماهواره‌ای، دگرسانی، کانی-سازی و ژئوشیمی در محدوده اکتشافی مهرخش، شمال‌ غرب بیرجند

دوره 4، شماره 4، آبان 1392، صفحه 56-69

مریم جاویدی مقدم؛ محمدحسن کریم پور؛ آزاده ملک زاده شفارودی؛ محمدرضا حیدریان شهری


بررسی ژئوشیمی عناصر نادر خاکی (REE) کانسارهای مس رسوبی در منطقه نهند- ایوند، شمال تبریز

دوره 4، شماره 4، آبان 1392، صفحه 70-85

سیده نرگس ساداتی؛ محمد یزدی؛ مهرداد بهزادی؛ محمد حسین آدابی؛ میرعلی اصغر مختاری


بایوستراتیگرافی مرز ائوسن- الیگوسن (Priabonian- Rupelian) در برش چینه‌شناسی چهارده (زون ایذه، خوزستان)

دوره 4، شماره 4، آبان 1392، صفحه 86-100

نسرین هداوندخانی؛ عباس صادقی؛ علیرضا طهماسبی سروستانی؛ محمد حسین آدابی


زیست چینه نگاری سازند گورپی در دو برش لنده و گچ بلند (شمال منطقه دهدشت)

دوره 4، شماره 3، مهر 1392، صفحه 1-15

مریم شکری خیادانی؛ حسین وزیری مقدم؛ علی صیرفیان؛ علی رحمانی


کانی‌شناسی و منشأ رسوبات ماسه‌ای‌ دریای عمان در محدوده استان سیستان و بلوچستان

دوره 4، شماره 3، مهر 1392، صفحه 16-31

مریم سلیمانی؛ حمیدرضا پاکزاد؛ مهرداد پسندی؛ محمد علی مکی زاده؛ موسی نقره ئیان


وارون‌شدگی مایل، مدلی برای زمین‌ساخت اولیگوسن – میوسن جنوب البرز مرکزی

دوره 4، شماره 3، مهر 1392، صفحه 32-50

محسن احتشامی معین آبادی؛ علی یساقی


بررسی جامع همدید بارش روز های 29 نوامبر الی 5 دسامبر2008 در ایران

دوره 4، شماره 3، مهر 1392، صفحه 103-116

اشرف اسدی؛ طیبه اکبری ازیرانی


نوسان سطح آب وکارایی حریم دریای خزر (خط ساحلی محدوده شهرستان بابلسر)

دوره 4، شماره 2، تیر 1392، صفحه 1-16

محمدرضا یوسفی روشن؛ پرویز کردوانی