نویسنده = محمدمهدی خطیب
برآورد و مدل‌سازی مقدار کل کربن آلی به وسیله ترکیب روش‌های شبکه عصبی و زمین آماری در یکی از میادین ایران

دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 94-109

10.29252/esrj.9.3.94

ابراهیم سفیداری؛ سید محمد زمانزاده؛ علی دشتی؛ محمد حسن توکل؛ سپیده یاسمی


بررسی تطبیقی جهات باد و مورفولوژی تپه‌های ماسه‌ای ریگ جن

دوره 8، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-17

یلدا فتاحی؛ علی اکبر نظری سامانی؛ حمیدرضا عباسی؛ حسن احمدی


تاثیر عدم قطعیت خروجی مدل های اقلیمی در پیش بینی تغییرات تراز سطح آب زیرزمینی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 56-69

همت سلامی؛ حمیدرضا ناصری؛ علیرضا مساح بوانی


ترازیابی زبانه های پرفشار سیبری هنگام رخداد سرماهای بحرانی در ایران مرکزی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 117-129

غلامرضا براتی؛ محمود احمدی؛ ابراهیم میرزایی؛ محمد بیتار


پهنه‌بندی فرسایش خندقی به وسیله مدل‌هایANP و AHP در حوضه دشت کهور- استان فارس

دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 94-110

امیر صفاری؛ مهدی احمدی؛ سعید رحیمی هرآبادی


گونه‌شناسی سیر تکوینی منطقه شهری چند مرکزی مازندران مرکزی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 51-63

هاشم داداش پور؛ محمد رضا حق جو؛ مجتبی شهابی شهمیری


تحلیل نقش کانال‌های دیرینه‌ رودخانه‌ جاجرود در مکان‌گزینی محوطه باستانی چالتاسیان در دشت ورامین

دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 1-15

مهران مقصودی؛ سید محمد زمان زاده؛ افسانه اهدائی؛ روح الله یوسفی زشک؛ مجتبی یمانی


آشکارسازی تغییرات دریاچه‌های میانگران و -آب‌بندان خوزستان در بازه زمانی1390- 1368

دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 45-61

سمیه بیرانوند؛ زینب احمدنژاد؛ زهرا بوسلیک؛ محمدرضا کشاورزی


مطالعات زمین‌شناسی، ‌کانی‌شناسی و ژئوشیمی در کانی‌سازی آهن منطقه تویه‌دروار، دامغان

دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 62-87

زهرا لطفی؛ علی اکبر حسن نژاد؛ سید محمود حسینی نژاد


مقایسه چینه‌نگاری سکانسی سازند آسماری در تنگ شیوی (فارس داخلی) با سه برش در نواحی فارس و زون ایذه

دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 103-120

الهه ستاری؛ حسین وزیری مقدم؛ علی صیرفیان؛ عزیز الله طاهری


پهنه بندی پتانسیل خطرفرسایش بادی منطقه خضرآباد یزد

دوره 5، شماره 3، مهر 1393، صفحه 44-59

محمد حسن صادقی روش؛ حسن خسروی


شار رطوبت سنگین ترین بارندگی زمستانی در ایران مرکزی

دوره 5، شماره 3، مهر 1393، صفحه 60-70

غلامرضا براتی؛ محمد مرادی؛ قربان صابر


تحلیل سطح‌بندی سکونتگاه‌های روستایی پیرامون شهراشترینان

دوره 5، شماره 3، مهر 1393، صفحه 71-82

مجید سعیدی راد؛ بیژن رحمانی؛ رحمت اله منشی زاده؛ مهسا جلالی


تحلیل چین‌خوردگی جناغی تنگ ماغر در کمربند چین‌خورده-رانده زاگرس، شمال بهبهان

دوره 5، شماره 3، مهر 1393، صفحه 83-98

محدثه سادات موسوی ایرائی؛ حسین حاجی علی بیگی


شناسایی و تحلیل همدید امواج گرمایی فرین غرب ایران

دوره 5، شماره 2، تیر 1393، صفحه 1-10

یوسف قویدل رحیمی؛ راضیه سپه وند؛ منوچهر فرج زاده اصل